33 biểu tượng chữ & hình


Sáng tạo & Thiết kế  ‣  Giới thiệu dự án  ‣  Triển lãm biểu tượng


Mô tả dự án:

Bộ sưu tập bao gồm 33 biểu tượng chữ và hình ảnh khác nhau. Được thiết kế năm từ 2017 đến 1019, phục vụ nhận diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thông tin chi tiết:

Đỗ Trọng Đạt - Thiết kế đồ hoạ / Giảng viên
hi@datdo.work / www.datdo.work

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học