Apostle


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Sản phẩm học viên

Họ & Tên: Đặng Thanh Bình
Khoá học: 20K02Đ
Ngành nghề: Nhân viên thiết kế
Dự án: Apostle


Tìm kiếm & Nghiên cứu:
Trình bày dự án:

Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Dat Do / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học