Hệ thống hướng dẫn & Nguyên tắc Logo


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Ngày học số 08Tóm tắt kiến thức:

Tài liệu về Logo hay còn gọi là "giấy khai sinh" ở đây chúng chứa thông tin về Câu chuyện hình thành của nó; Thông số cấu trúc; Hệ thống lưới*; Màu sắc; Kiểu chữ; Bố cục và các nguyên tắc bắt buộc áp dụng khi đưa Logo vào sử dụng. Hiểu được ưu khuyết điểm của Logo qua đó tìm kiếm phương thức tối ưu hoá hệ thống nhận diện của một Logo thương hiệu.


Tóm tắt kiến thức:

01.
Tạo vùng an toàn, Quy định kích thước để đảm bảo tính rỏ ràng.
02.
Thuận mắt người đọc với hệ thống kiểu - phông chữ được phân cấp.
03.
Sắc độ ưu tiên; Sự tương phản; Chủ đạo sáng - tối; Trung tính.


Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Đỗ Trọng Đat / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học