Hệ thống Tín hiệu & Nhận diện


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Ngày học số 06Tóm tắt kiến thức:

Một Logo tốt chưa phải là tất cả, việc khai triển rộng hơn, phong phú hơn "tín hiệu nhận diện" ở nhiều phương thức, nhiều môi trường khác nhau góp phần làm cho tổng thể trở nên mạnh mẽ, ghi dấu ấn hơn đến người tiếp nhận hình ảnh - thông tin của Logo nói riêng, thương hiệu nói chung. 


Tóm tắt kiến thức:

01.
Tìm kiếm; Phân tích; Tạo dựng & Áp dụng.
02.
Hệ thống tín hiệu; Hệ thống nhận diện hoàn thiện.
03.
Liên tục tìm kiếm; đối chiếu và áp dụng từ khoá.

Tương đồng để liên kết; Khác biệt để thu hút
Giúp thiết kế tuy đa dạng nhưng vẫn thành một tổng thể
thống nhất - liền mạch.


Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Đỗ Trọng Đat / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học