Làm việc với Biểu tượng & Chữ


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Ngày học số 03Tóm tắt kiến thức:

Hướng dẫn từng bước trong quá trình thiết kế Logo, qua đó giúp học viên nắm rõ và hiểu được tầm quan trọng cũng như sự hiệu quả khi làm việc một cách khoa học có trình tự. Tiếp cận các kiến thức về bố cục, các dạng logo thông dụng qua đó định hướng chính xác những gì học viên nên làm theo.


Tóm tắt kiến thức:

01.
Trình tự: Nghiên cứu; Xác định; Tiến hành; Đối chiếu.
02.
Vùng thước đo; Dạng Logo; Bố cục; Sự đối chiếu.
03.
Ảo giác & Phương pháp cân bằng khoảng không.Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Đỗ Trọng Đat / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản

Yến - Kiểu chữ hình học