Logo - Những nguyên tắc cơ bản


Khoá học ngắn hạn  ‣  Thiết kế & Sáng tạo Logo  ‣  Ngày học số 01


Mô tả kiến thức:

Các kiến thức cơ bản về Logo. Sự hình thành và phát triển của Logo qua các giai đoạn trong lịch sử và tầm quan trong của nó trong thời đại ngày nay. Làm quen với các công cụ cho việc thiết kế Logo cũng như những yêu cầu khi bắt tay vào thiết kế.


Tóm tắt kiến thức:

01.
Những điều kiện cần để có một Logo tốt.
02.
Nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế Logo.
03.
Hiểu Mood-board và cách xây dựng Mood-board.


Thông tin chi tiết:

Đăng ký tham gia khoá học tại Keyframe
Giảng viên Dat Do / hi@datdo.work / www.datdo.work
Đăng ký

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Yến - Kiểu chữ hình học