Yến - Kiểu chữ hình học


Sáng tạo & Thiết kế  ‣  Giới thiệu dự án  ‣  Nghệ thuật chữ viết


Mô tả dự án:

Tiếng Việt được phát triển và biến đổi trong mọi thời kỳ của lịch sử Việt Nam. Ngày nay, tiếng Việt đã hoàn thiện và sử dụng trên khắp đất nước hình chữ S, còn được gọi là Quốc ngữ. Quan niệm của người Việt về hình tròn được coi là bầu trời và hình vuông như mặt đất, chúng tôi đã có ý tưởng kết hợp chữ Quốc Ngữ với chúng nhưng không làm mất đi cấu trúc của chữ.
Thông tin chi tiết:

Đỗ Trọng Đạt - Thiết kế đồ hoạ / Giảng viên
hi@datdo.work / www.datdo.work
Tải bản dùng thửMua chữ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Apostle

Logo - Những nguyên tắc cơ bản