Ad Code

Danh bạ

Danh bạ  ‣  Thiết kế đồ họa  ‣  Đề xuất liên hệ cộng tác

Hoàng Hoàng
Surface / Pattern Design
-
hoanghoang.patternartist@gmail.com
behance.net/hoanghoangland
Thanh Soledas
Graphic Designer / Illustrator
-
thanh.soledas@gmail.com
behance.net/thanhsoledas
Lê Quân
Graphic Designer / Illustrator / Art Direction
-
leminhquan.work@gmail.com
be.net/leminhquan27
Thông Đinh
Graphic Designer / Illustrator / Art Direction
-
trithong.art@gmail.com
behance.net/dqtthong
Nhiên Nguyễn
Illustrator / Charater Designer
-
wame.illustration@gmail.com
behance.net/wam0203
An Sen
Multidisciplinary Designer
-
ansen.designer@gmail.com
behance.net/ansendw
Khánh Nimal
Graphic Designer / Content Creator
-
nimalcreative@gmail.com
behance.net/khanhnimal
Lê Quang Huy
Graphic Designer / Type Designer
-
huyle.work@outlook.com
behance.net/huylework
Bùi Hữu Hoàn Thiện
Junior Graphic Designer / Illustrator
-
charles.hoanthien@gmail.com
https://www.behance.net/CharlesStudio
Trần Minh Nhật Minh
Junior Graphic Designer / Brand Designer
-
tranminhnhatminh052@gmail.com
https://www.behance.net/creon999
Đĩnh Ngô
Senior Illustrator / Character Designer
-
quangdinh.ngo177@gmail.com
behance.net/genesisngo
Hồng Phúc
Graphic Designer
-
iamhphucc@gmail.com 
Khang Ng
Senior Graphic Designer
-
khang.design95@gmail.com
behance.net/KhangNguyen95
Anray Lộc
Junior Graphic Designer
-
locvuive123456789@gmail.com
behance.net/anrayloc
Nguyễn Phạm Linh Giang
Junior Account Executive
-
janmin.giang.np@gmail.com
Phạm Duy Tân
Senior Graphic Designer
-
xinchao.dangduy@gmail.com
behance.net/xinchaodangduy
Cường Đỗ
Senior Graphic Designer
-
dxcuong0603@gmail.com
www.dxcuong.work
Simona Nguyễn
Junior Graphic Designer
-
simona.trph@gmail.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code