Danh bạ

Danh bạ  ‣  Thiết kế đồ họa  ‣  Đề xuất liên hệ cộng tác

Bùi Hữu Hoàn Thiện
Junior Graphic Designer / Illustrator
-
charles.hoanthien@gmail.com
https://www.behance.net/CharlesStudio
Trần Minh Nhật Minh
Junior Graphic Designer / Brand Designer
-
tranminhnhatminh052@gmail.com
https://www.behance.net/creon999
Đĩnh Ngô
Senior Illustrator / Character Designer
-
quangdinh.ngo177@gmail.com
behance.net/genesisngo
Hồng Phúc
Graphic Designer
-
iamhphucc@gmail.com 
Khang Ng
Senior Graphic Designer
-
khang.design95@gmail.com
behance.net/KhangNguyen95
Anray Lộc
Junior Graphic Designer
-
locvuive123456789@gmail.com
behance.net/anrayloc
Nguyễn Phạm Linh Giang
Junior Account Executive
-
janmin.giang.np@gmail.com
Phạm Duy Tân
Senior Graphic Designer
-
xinchao.dangduy@gmail.com
behance.net/xinchaodangduy
Cường Đỗ
Senior Graphic Designer
-
dxcuong0603@gmail.com
www.dxcuong.work
Simona Nguyễn
Junior Graphic Designer
-
simona.trph@gmail.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét