Ad Code

Portfolio - Thực tập viên

Đề xuất  ‣  Portfolio  ‣  Ứng cử viên tập sự
blank-lab tập hợp những Portfolio tiềm năng của các thiết kế viên tập sự, nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các nhà tuyển dụng và các ứng cử viên thiết kế trẻ mới tốt nghiệp hoặc đang cần môi trường phát triển kỹ năng và kinh nghiệm.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code