Ad Code

Sách hay hằng tuần: Phaidon, 30,000 Years of Art | blank-lab

Cuốn sách "30,000 Years of Art" (30,000 năm nghệ thuật) là một đầu sách dễ hiểu, toàn diện, chứa đựng kho tàng mỹ thuật khổng lồ của nhân loại từ 28 ngàn năm trước Công nguyên cho tới ngày nay.

Được cập nhật với ấn bản mới nhỏ gọn hơn, cuốn sách đột phá, do Phaidon xuất bản này, trình bày rõ ràng và tiết lộ tính đa dạng cũng như tương tự của các thành tựu nghệ thuật khắp thế giới. "30,000 Years of Art" chứa hơn 600 hình ảnh tác phẩm từ mọi thời kỳ và khu vực, được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian. Mỗi hình ảnh đều có chú thích cụ thể, đặc biệt về bối cảnh tác phẩm nói riêng, cũng như đóng góp đối với lịch sữ mỹ thuật nói chung.

Đặt sách ở đây


__

Kết hợp với CA' Library • Thư viện Kiến trúc - Nghệ thuật (Hà Nội), blank xin gửi tới các bạn những đầu sách về nghệ thuật, thiết kế thú vị, bổ ích. CA' và blank hy vọng những trang sách sẽ là nguồn cảm hứng, động lực bất tận cho bạn trên con đường sáng tạo.


Về thư viện CA':

Bookstore: ca-bookstore.myshopify.com

Facebook: facebook.com/ca.library.vietnam

Instagram: instagram.com/ca.library.hanoi


#calibraryhanoi #blankcreativelab #graphicdesign #history #graphicdesigners

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code