Ad Code

Sách hay hằng tuần: Steal Like an Artist | blank-lab

Steal Like an Artist là một hướng dẫn truyền cảm hứng sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số. Đầu sách trình bày mười nguyên tắc mang tính bước ngoặt giúp người đọc khám phá khía cạnh nghệ thuật tự thân và tạo dựng một cuộc đầy sống sáng tạo.

Chẳng có gì là nguyên bản cả, vậy hãy nắm bắt sự ảnh hưởng, học hỏi thông qua công việc của người khác, tái phối hợp và tưởng tượng để khám phá ra con đường của riêng bạn. Theo đuổi sở thích dù chúng đưa bạn đến bất cứ - những thứ tưởng chừng như sở thích ấy có thể sẽ là sự nghiệp đời bạn. Hãy quên đi những lời sáo rỗng cũ kỹ về việc viết những gì bạn biết; thay vào đó, hãy viết cuốn sách bạn muốn đọc và làm bộ phim bạn muốn xem. "Your job is to collect good ideas. The more good ideas you collect, the more you can choose from to be influenced by." (Việc của bạn là thu thập ý tưởng tốt. Có càng nhiều ý tưởng hay, bạn càng có thể chọn để ý tưởng tốt nào truyền cảm hứng tới bạn.) "If you ever find that you’re the most talented person in the room, you need to find another room." (Nếu bạn thấy mình là người tài năng nhất trong một căn phòng, bạn cần tìm một căn phòng khác.) "Establishing and keeping a routine can be even more important than having a lot of time." (Thiết lập và giữ một thói quen còn quan trọng hơn việc có nhiều thì giờ.)

__

Kết hợp với CA' Library • Thư viện Kiến trúc - Nghệ thuật (Hà Nội), blank xin gửi tới các bạn những đầu sách về nghệ thuật, thiết kế thú vị, bổ ích. CA' và blank hy vọng những trang sách sẽ là nguồn cảm hứng, động lực bất tận cho bạn trên con đường sáng tạo.

Về thư viện CA':
Bookstore: ca-bookstore.myshopify.com
Facebook: facebook.com/ca.library.vietnam
Instagram: instagram.com/ca.library.hanoi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code